Privacy verklaring

[:nl]

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
 
Freespirit Horse Art kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten vanFreespirit Horse Art, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Freespirit Horse Art verstrekt. Freespirit Horse Art kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
 
WAAROM FREESPIRIT HORSE ART GEGEVENS NODIG HEEFT
Freespirit Horse Art verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen als u daarom om verzoekt of als reactie op uw vraag of bestelling.
Daarnaast kan Freespirit Horse Art uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
het uitvoeren van uw bestelling.
 
HOE LANG FREESPIRIT HORSE ART GEGEVENS BEWAART
Freespirit Horse Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Freespirit Horse Art verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Freespirit Horse Art worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Freespirit Horse Art gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.
 
GOOGLE ANALYTICS
Freespirit Horse Art maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief deeventuele Adwords-advertenties van Freespirit Horse Art bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Freespirit Horse Art te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Freespirit Horse Art heeft hier geen invloed op.
Freespirit Horse Art heeft Google geen toestemming gegeven om via Freespirit Horse Art
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@freespirithorseart.com. Freespirit Horse Art
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

[:]